lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Revision af praktikmål inden for Snedkernes Uddannelser

Rekvirent: Snedkerfagets Fællesudvalg, Træindustriens Uddannelsesudvalg og Det Faglige Udvalg for Bolig og Ortopædi

Opgave: De tre faglige udvalg ønsker at gennemføre en revision af praktikmålene inden for de erhvervsuddannelser, de har ansvaret for. Som baggrund for revisionen ønskes en analyse af de konkrete behov for revision samt af procedurer og praksis for information om praktikerklæringer, praktikmål og logbøger. Dette belyses gennem interview af virksomhedsrepræsentanter, faglærere, uddannelsesledere samt opsøgende konsulenter fra skolerne. Herefter formuleres de nye praktikmål.

År: 2021-2022