lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

AFPRØVNING AF LÆRINGSUDBYTTE SOM ET PÆDAGOGISK REDSKAB

Udarbejdet af: Mærsk Nielsen HR

Udarbejdet for: SOSU Sjælland

Finansieret af: Undervisningsministeriets tværgående udviklingspulje

Dato: December 2017

ISBN: 978-87-92324-89-4 (trykt)

ISBN: 978-87-92324-90-0 (web)

Rapport: pdf