lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Klare målformuleringer og udvikling af test til AMU

Mærsk Nielsen HR har for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser afsluttet et udviklingsprojekt inden for efteruddannelsesudvalgets hovedområder: Mejeriindustri, Gartneri-, Land- og skovbrug samt Anlægsgartneri.

Faglærere og uddannelseskonsulenter fra hovedområderne har i projektet arbejdet med at revidere og tydeliggøre målformuleringer på 5 centrale arbejdsmarkedsuddannelser. Der blev også udviklet prøvematerialer, hvor faglærere og uddannelseskonsulenter sammen fandt frem til modeller, der eksemplarisk demonstrerede, hvordan prøver kan udvikles, og hvordan det kan være nødvendigt at kombinere flere prøveformer for at dække målene for uddannelserne.

Projektdeltagerne er på tre udviklingsseminarer blevet præsenteret for metoder, skabeloner og værktøjer til revidering af målformuleringer og udvikling af test til arbejdsmarkedsuddannelserne. Dele af udviklingsarbejdet er foregået på seminarerne, hvor der har været god mulighed for bred sparring mellem deltagerne.

Læs i rapporten om udfordringerne ved, at der ikke altid er en fælles opfattelse af, hvordan målene for en uddannelse skal forstås, og hvordan man kan arbejde med at finde løsninger på det, når der skal udvikles prøver. Rapporten giver med cases og præsentation af anvendte værktøjer et indblik i alle de mangfoldige metodiske overvejelser, lærere og uddannelseskonsulenter har haft i deres arbejde med at udvikle landsdækkende prøver til de enkelte arbejdsmarkedsuddannelser.

Læs rapporten via dette link