lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Vi forbereder os til implementering af prøver i AMU på skolerne

Vi har på kontoret afholdt intern workshop om, hvordan prøver i AMU kan implementeres på skolerne.

Efteruddannelsesudvalgene har siden midten af 2018 været i gang med at udarbejde prøver til de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser. Prøverne til nogle af uddannelserne er lagt i Uddannelsesadministration.dk, og disse skal nu anvendes af skolerne, når de gennemfører arbejdsmarkedsuddannelserne.

I Uddannelsesadministration.dk kan skolerne finde efteruddannelsesudvalgenes beskrivelser af, hvordan prøverne skal gennemføres og bedømmes, og dette er en god hjælp for lærerne.

Der er dog en række andre overvejelser af pædagogisk og didaktisk karakter, som skolerne og læreren bør gøre sig i forbindelse med prøver i AMU, f.eks.:

Hvordan vil skolen/lærerne informere AMU-deltagerne om, at de skal deltage i en prøve?
Hvordan vil lærerne bidrage til at mindske AMU-deltagernes eventuelle nervøsitet ved deltagelse i prøverne?
Hvordan vil skolen/lærerne sikre, at der tages hensyn til deltagere med læseudfordringer eller andre udfordringer i forhold til deltagelse i prøverne?
Hvordan vil lærerne give deltagerne feedback på prøveresultaterne?
Hvordan vil skolen/lærerne samle op på prøveresultaterne, så disse bl.a. kan danne grundlag for kvalitetsudvikling af undervisningen?
Hvordan vil lærerne tilrettelægge undervisningen, så AMU-deltagerne har de bedste muligheder for at tilegne sig de kompetencer, der fremgår af AMU-målformuleringen, uden at det resulterer i teaching to the test?

Efter sommerferien skal vi – i samarbejde med nogle af efteruddannelsesudvalgene – gennemføre seminarer på skoler, hvilket skal bidrage til at klæde lærerne på til den pædagogiske og didaktiske implementering af prøver i AMU.

Vi har et spændende arbejde foran os!