lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Prøver til dokumentation af læringsudbytte i AMU

Vi har netop afsluttet et udviklingsprojekt, som er gennemført i samarbejde med faglærere og uddannelseskonsulenter inden for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat. Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve prøver til arbejdsmarkedsuddannelser inden for rengøringsservice, ejendomsservice og teltmontage.

Prøvematerialerne varierer i form, metoder og varighed for gennemførelse af prøven, afhængigt af indholdet i de konkrete AMU-målformuleringer. Derved er der i projektet blevet afprøvet forskellige testmetoder tilpasset de konkrete arbejdsmarkedsuddannelser, og de beskrivelser af kompetencer der indgår heri.

I udviklingsprojektet er der anvendt en række skabeloner, der kan hjælpe faglærerne i prøveudviklingen. Skabelonerne har desuden den fordel, at prøvematerialerne får et ensartet præg, der gør det lettere for faglærere at anvende prøvematerialerne efterfølgende.

Skabelonerne er blevet udviklet i et samarbejde mellem uddannelseskonsulenter og sekretariatschefen i Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat samt konsulenter fra Mærsk Nielsen HR. Skabelonerne er løbende blevet videreudviklet i takt med erfaringerne med udvikling af prøver til arbejdsmarkedsuddannelserne.

Inden for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat er der valgt to prøveformer: Multiple choice og praktisk prøve. Der er udviklet en skabelon til beskrivelse af en prøve til hver af de to prøveformer. Der er desuden udarbejdet en vejledning til hver af skabelonerne, ligesom der er udviklet en skabelon til et bedømmelsesskema, der kan anvendes af faglærerne ved gennemførelse af praktiske prøver. Endelig er der udviklet en skabelon til beskrivelse af prøven til faglærerne.