lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse og udvikling på tværs af FKB til en bredere målgruppe

Rekvirent: Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse/Uddannelsesnævnet

Opgave: Projektets formål er dels at afdække overlap mellem kompetencer i arbejdsmarkedsuddannelserne på tværs af efteruddannelsesudvalgenes Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB’er), og dels at udvikle eksemplariske modeller for arbejdsmarkedsuddannelser med et generisk indhold, som kan favne en bredere målgruppe. Projektet gennemføres i et samarbejde på tværs af følgende fem efteruddannelsesudvalg: Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi (ETIE), Uddannelsessekretariatet for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen, Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, Transporterhvervets Uddannelser og HAKL/Uddannelsesnævnet.

År: 2019-2020