lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Casebeskrivelser – IKV i AMU

Rekvirent: Undervisningsministeriet
Opgave: Udarbejdelse af casebeskrivelser, der kan illustrere, hvordan skolerne med fordel kan planlægge og gennemføre gode forløb med IKV i AMU.
År: 2010