lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Horisontale og vertikale kompetenceløft. Analyse inden for vejgodstransport

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Analysen afdækker mulighederne for, at chaufførerne inden for vejgodstransport kan få dækket deres kompetenceudviklingsbehov gennem deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. Der er både fokus på uddannelser til faglærte chauffører, og til de ufaglærte chauffører der ønsker et kompetenceløft fra ufaglært til faglært gennem deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. Analysen bygger på en desk research samt interview med repræsentanter fra 13 uddannelsesudbydere.

År: 2015