lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Udvikling af et koncept for serviceassistentelevers deltagelse i DM i Skills

Rekvirent: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Opgave: Projektets formål er at udvikle rammer og betingelser, herunder opgaver, rekvisitter og bedømmelseskriterier m.m., for, at elever fra serviceassistentuddannelsen kan deltage i DM i Skills som et konkurrencefag. Der planlægges og faciliteres fire udviklingsseminarer, og afslutningsvis samles en drejebog til brug i det videre arbejde med planlægning og gennemførelse af DM i Skills.

År: 2017