lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Center for Uddannelsesplanlægning

Rekvirent: Arbejdsmarkedet i Århus Amt.
Opgave: Etablering og drift af Center for Uddannelsesplanlægning, der har haft til opgave at motivere og støtte virksomheder til at gennemføre uddannelsesplanlægning. Udvikling af værktøjer til støtte for uddannelsesplanlægning.
År: 2001-2002