Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/5/7/maersk-nielsen.dk/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Mærsk Nielsen HR er en konsulentvirksomhed, der yder konsulentbistand inden for Human Ressource og uddannelsesområdet. Virksomheden henvender sig til private og offentlige virksomheder og organisationer.

Mærsk Nielsen HR hjælper virksomheder og organisationer med planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Mærsk Nielsen HR bidrager til, at virksomheder får gennemført en kvalificeret kvalifikationsafdækning samt får planlagt og gennemført kompetenceudvikling, der sætter medarbejdere og ledere i stand til at opfylde virksomhedernes strategier og mål med deraf følgende forbedret indtjening.

Læs mere

Udviklingsprojekter

Mærsk Nielsen HR gennemfører udviklingsprojekter i såvel virksomheder og organisationer som på uddannelsesinstitutioner. Udviklingsprojekternes overordnede mål er defineret på forhånd, og Mærsk Nielsen HR planlægger detaljerne i forløbet ud fra disse mål. Det videre udviklingsarbejde gennemføres naturligvis i tæt dialog med projektets interne projektleder.

Læs mere

Analyser og evalueringer

Mærsk Nielsen HR gennemfører analyser og evaluering for mange forskellige kunder. Kunderne er f.eks. ministerier, faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og virksomheder. Der anvendes ofte både kvalitative metoder i form af forskellige typer af interview og kvantitative metoder i form af forskellige typer af spørgeskemaer. Nogle af evalueringerne gennemføres som afslutning på udviklingsprojekter.

Læs mere

Idékataloger

Mærsk Nielsen HR udarbejder idékataloger, der formidler gode ideer fra udviklingsprojekter og analyser. Idekatalogerne er f.eks. rettet mod undervisere og konsulenter på erhvervsskoler eller mod konsulenter på jobcentre og i a-kasser. Mærsk Nielsen HR er ansvarlige for det indholds- mæssige i idékatalogerne, som altid udarbejdes i tæt dialog med kunderne og med de potentielle slutbrugere.

Læs mere

Lizzie Mærsk Nielsen

Direktør
Cand.scient.soc.

Eva-Carina Nørskov

Chefkonsulent
Cand.mag.

Flemming Dan Andersen

Seniorkonsulent
 

Mette Smed Aastradsen

Kommunikationskonsulent
Cand.mag.

Mads Frost

Seniorkonsulent
Ph.d., Cand.it

Inger Bonderup

Serviceassistent
 
Mærsk Nielsen HR har for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemført en analyse, som kortlægger hvor mange medarbejdere...
Som led i trepartsaftalen er det besluttet, at der skal indføres test og prøver i AMU. Anvendelse af test...
Mærsk Nielsen HR har gennemført en analyse, der har afdækket behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og brancherettede kursuspakker til...
I samarbejde med Træets Efteruddannelsesudvalg og faglærere fra to skoler har Mærsk Nielsen HR bidraget til udvikling af testmaterialer...
I 2016-2017 har Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat fået gennemført et udviklingsprojekt i samarbejde med to skoler og Mærsk Nielsen HR. Som...
Mærsk Nielsen HR har i samarbejde med faglærere fra tre erhvervsskoler udviklet et inspirationsmateriale til innovativ undervisning i åbent...
Faglærere fra fire skoler har deltaget i et udviklingsprojekt, der har haft til opgave at udvikle en drejebog for...
Mærsk Nielsen HR har udarbejdet en vejledning i udarbejdelse af gode spørgsmål til afprøvning af AMU-deltageres læringsudbytte. Vejledningen beskriver...
Den 9. august afholdes det femte og sidste udviklingsseminar i projektet ”Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab” på...
Vi har den store glæde at byde velkommen til Eva-Carina Nørskov, der  er startet som chefkonsulent i Mærsk Nielsen...