lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Mærsk Nielsen HR er en konsulentvirksomhed, der yder konsulentbistand inden for Human Ressource og uddannelsesområdet. Virksomheden henvender sig til private og offentlige virksomheder og organisationer.

Mærsk Nielsen HR hjælper virksomheder og organisationer med planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Mærsk Nielsen HR bidrager til, at virksomheder får gennemført en kvalificeret kvalifikationsafdækning samt får planlagt og gennemført kompetenceudvikling, der sætter medarbejdere og ledere i stand til at opfylde virksomhedernes strategier og mål med deraf følgende forbedret indtjening.

Læs mere

Udviklingsprojekter

Mærsk Nielsen HR gennemfører udviklingsprojekter i såvel virksomheder og organisationer som på uddannelsesinstitutioner. Udviklingsprojekternes overordnede mål er defineret på forhånd, og Mærsk Nielsen HR planlægger detaljerne i forløbet ud fra disse mål. Det videre udviklingsarbejde gennemføres naturligvis i tæt dialog med projektets interne projektleder.

Læs mere

Analyser og evalueringer

Mærsk Nielsen HR gennemfører analyser og evaluering for mange forskellige kunder. Kunderne er f.eks. ministerier, faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og virksomheder. Der anvendes ofte både kvalitative metoder i form af forskellige typer af interview og kvantitative metoder i form af forskellige typer af spørgeskemaer. Nogle af evalueringerne gennemføres som afslutning på udviklingsprojekter.

Læs mere

Idékataloger

Mærsk Nielsen HR udarbejder idékataloger, der formidler gode ideer fra udviklingsprojekter og analyser. Idekatalogerne er f.eks. rettet mod undervisere og konsulenter på erhvervsskoler eller mod konsulenter på jobcentre og i a-kasser. Mærsk Nielsen HR er ansvarlige for det indholds- mæssige i idékatalogerne, som altid udarbejdes i tæt dialog med kunderne og med de potentielle slutbrugere.

Læs mere

Lizzie Mærsk Nielsen

Direktør
Cand.scient.soc.

Flemming Dan Andersen

Seniorkonsulent
 

Mette Smed Aastradsen

Kommunikationskonsulent
Cand.mag.

Mads Frost

Seniorkonsulent
Ph.d., Cand.it
Træets Efteruddannelsesudvalg vil gerne have en analyse af behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser i relation til miljø og bæredygtighed...
Mærsk Nielsen HR har netop startet et nyt udviklingsprojekt, der har fokus på anvendelse af simulatorer i undervisningen inden...
Transporterhvervets Uddannelser og Mærsk Nielsen HR har netop afsluttet udviklingsprojektet Bedre handlingsorienterede målformuleringer, som blev igangsat i april 2020....
Mærsk Nielsen HR har afholdt et seminar for Slagterfagets Fællesudvalg om fastholdelse af slagter- og gourmetslagterelever. Seminaret bygger på...
Den 20. august fremlagde Lizzie Mærsk Nielsen resultater af analysen Fremtidig vækst og behov for arbejdskraft i Region Hovedstaden,...
Fem efteruddannelsesudvalg gik i 2019 sammen om at få gennemført et projekt, der skulle bidrage til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser...
Vi har netop afsluttet et udviklingsprojekt, som er gennemført i samarbejde med faglærere og uddannelseskonsulenter inden for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat....
Vi har på kontoret afholdt intern workshop om, hvordan prøver i AMU kan implementeres på skolerne. Efteruddannelsesudvalgene har siden...
  Som vores logo siger: Vi er en virksomhed med fokus på kompetenceudvikling.  Vi har fokus på kompetenceudvikling, når...
Mærsk Nielsen HR har for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser afsluttet et udviklingsprojekt inden for efteruddannelsesudvalgets hovedområder: Mejeriindustri, Gartneri-, Land-...