lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Mærsk Nielsen HR er en konsulentvirksomhed, der yder konsulentbistand inden for Human Ressource og uddannelsesområdet. Virksomheden henvender sig til private og offentlige virksomheder og organisationer.

Mærsk Nielsen HR hjælper virksomheder og organisationer med planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Mærsk Nielsen HR bidrager til, at virksomheder får gennemført en kvalificeret kvalifikationsafdækning samt får planlagt og gennemført kompetenceudvikling, der sætter medarbejdere og ledere i stand til at opfylde virksomhedernes strategier og mål med deraf følgende forbedret indtjening.

Læs mere

Udviklingsprojekter

Mærsk Nielsen HR gennemfører udviklingsprojekter i såvel virksomheder og organisationer som på uddannelsesinstitutioner. Udviklingsprojekternes overordnede mål er defineret på forhånd, og Mærsk Nielsen HR planlægger detaljerne i forløbet ud fra disse mål. Det videre udviklingsarbejde gennemføres naturligvis i tæt dialog med projektets interne projektleder.

Læs mere

Analyser og evalueringer

Mærsk Nielsen HR gennemfører analyser og evaluering for mange forskellige kunder. Kunderne er f.eks. ministerier, faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og virksomheder. Der anvendes ofte både kvalitative metoder i form af forskellige typer af interview og kvantitative metoder i form af forskellige typer af spørgeskemaer. Nogle af evalueringerne gennemføres som afslutning på udviklingsprojekter.

Læs mere

Idékataloger

Mærsk Nielsen HR udarbejder idékataloger, der formidler gode ideer fra udviklingsprojekter og analyser. Idekatalogerne er f.eks. rettet mod undervisere og konsulenter på erhvervsskoler eller mod konsulenter på jobcentre og i a-kasser. Mærsk Nielsen HR er ansvarlige for det indholds- mæssige i idékatalogerne, som altid udarbejdes i tæt dialog med kunderne og med de potentielle slutbrugere.

Læs mere

Lizzie Mærsk Nielsen

Direktør
Cand.scient.soc.

Flemming Dan Andersen

Seniorkonsulent
 

Mette Smed Aastradsen

Kommunikationskonsulent
Cand.mag.

Mads Frost

Seniorkonsulent
Ph.d., Cand.it
I maj 2023 indgik Mærsk Nielsen HR et samarbejde med Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen og Industriens...
Mærsk Nielsen HR indgår i et udviklingsarbejde med fokus på mulighederne for tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler. Projektet er igangsat...
Lizzie Mærsk Nielsen har i dag stået for en temadag for uddannelsesambassadører, der er ansat på virksomheder inden for...
Der eksisterer selvfølgelig ikke en entydig opskrift på, hvordan lærlinge kan fastholdes i deres erhvervsuddannelse! MEN der er en...
Mærsk Nielsen HR har i dag holdt oplæg om resultaterne af en undersøgelse af slagterlærlingenes trivsel under oplæring i...
Mærsk Nielsen har i denne uge deltaget i to fyraftensmøder for virksomheder, lokale uddannelsesudvalg samt repræsentanter fra skolerne for...
Mærsk Nielsen HR har præsenteret resultaterne af den gennemførte evaluering af praktikprojektet mellem 3. og 4. skoleperiode for henholdsvis...
Mærsk Nielsen HR har afsluttet en undersøgelse af slagterlærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne. Undersøgelsen er gennemført i 2021-2022...
Mærsk Nielsen HR har i dag faciliteret en konference for faglærere inden for snedkeruddannelserne. Konferencen havde fokus på de...
Mærsk Nielsen HR har i den forgangne uge præsenteret forslag til nye oplæringsmål til erhvervsuddannelserne inden for Snedkernes Uddannelser....