lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Mærsk Nielsen HR er en konsulentvirksomhed, der yder konsulentbistand inden for Human Ressource og uddannelsesområdet. Virksomheden henvender sig til private og offentlige virksomheder og organisationer.

Mærsk Nielsen HR hjælper virksomheder og organisationer med planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Mærsk Nielsen HR bidrager til, at virksomheder får gennemført en kvalificeret kvalifikationsafdækning samt får planlagt og gennemført kompetenceudvikling, der sætter medarbejdere og ledere i stand til at opfylde virksomhedernes strategier og mål med deraf følgende forbedret indtjening.

Læs mere

Udviklingsprojekter

Mærsk Nielsen HR gennemfører udviklingsprojekter i såvel virksomheder og organisationer som på uddannelsesinstitutioner. Udviklingsprojekternes overordnede mål er defineret på forhånd, og Mærsk Nielsen HR planlægger detaljerne i forløbet ud fra disse mål. Det videre udviklingsarbejde gennemføres naturligvis i tæt dialog med projektets interne projektleder.

Læs mere

Analyser og evalueringer

Mærsk Nielsen HR gennemfører analyser og evaluering for mange forskellige kunder. Kunderne er f.eks. ministerier, faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og virksomheder. Der anvendes ofte både kvalitative metoder i form af forskellige typer af interview og kvantitative metoder i form af forskellige typer af spørgeskemaer. Nogle af evalueringerne gennemføres som afslutning på udviklingsprojekter.

Læs mere

Idékataloger

Mærsk Nielsen HR udarbejder idékataloger, der formidler gode ideer fra udviklingsprojekter og analyser. Idekatalogerne er f.eks. rettet mod undervisere og konsulenter på erhvervsskoler eller mod konsulenter på jobcentre og i a-kasser. Mærsk Nielsen HR er ansvarlige for det indholds- mæssige i idékatalogerne, som altid udarbejdes i tæt dialog med kunderne og med de potentielle slutbrugere.

Læs mere

Lizzie Mærsk Nielsen

Direktør
Cand.scient.soc.

Eva-Carina Nørskov

Chefkonsulent
Cand.mag.

Flemming Dan Andersen

Seniorkonsulent
 

Mette Smed Aastradsen

Kommunikationskonsulent
Cand.mag.

Mads Frost

Seniorkonsulent
Ph.d., Cand.it

Inger Bonderup

Serviceassistent
 
Den 9. august afholdes det femte og sidste udviklingsseminar i projektet ”Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab” på...
Vi har den store glæde at byde velkommen til Eva-Carina Nørskov, der  er startet som chefkonsulent i Mærsk Nielsen...
I perioden juni 2017-februar 2018 har Mærsk Nielsen HR fået til opgave at gennemføre en analyse af udviklingstendenser i...
Mærsk Nielsen HR skal i perioden april-oktober 2017 gennemføre en analyse for Træets Efteruddannelsesudvalg, der har til formål at...