lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

19/10/2023

I maj 2023 indgik Mærsk Nielsen HR et samarbejde med Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen og Industriens Uddannelser om en analyse, der skal bidrage til at kvalificere eksisterende oplæringsmål samt sikre kvaliteten i uddannelsen. Mærsk Nielsen HR indledte projektet med en desk research, der analyserede de eksisterende oplæringsmål sammenholdt med uddannelsens kompetencemål, formuleringen

01/06/2023

Mærsk Nielsen HR indgår i et udviklingsarbejde med fokus på mulighederne for tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler. Projektet er igangsat af Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse – FUHA – for trepartsmidler. Projektet skal bidrage til at afdække mulige modeller for, at flere af de hospitalstekniske elever, der omfatter audiologiassistentelever og neurofysiologiassistentelever, har en uddannelsesaftale inden afslutningen

10/05/2023

Lizzie Mærsk Nielsen har i dag stået for en temadag for uddannelsesambassadører, der er ansat på virksomheder inden for NNF. På temadagen er uddannelsesambassadørerne blevet præsenteret for vigtigheden af, at uddannelsesambassadørerne bidrager til systematisk uddannelsesplanlægning i deres virksomheder. De har desuden fået eksempler på, hvordan uddannelsesplanlægning er blevet grebet an på forskellige typer af virksomheder.

31/03/2023

Der eksisterer selvfølgelig ikke en entydig opskrift på, hvordan lærlinge kan fastholdes i deres erhvervsuddannelse! MEN der er en række ingredienser og fremgangsmåder, som kan bidrage til, at lærlinge får en god praksisuddannelse til glæde for såvel dem selv som for deres oplæringsvirksomhed.   Opskriften indeholder følgende ingredienser: Forventningsafstemning Introduktion Skriftlig uddannelsesplan Systematik Opfølgningssamtaler  

12/10/2022

Mærsk Nielsen HR har i dag holdt oplæg om resultaterne af en undersøgelse af slagterlærlingenes trivsel under oplæring i virksomhederne. Oplægget bygger på resultaterne af en analyse af slagterlærlinges, gourmetslagterlærlinges og tarmrenserlærlinges trivsel, der er gennemført i 2021-2022 for Slagterfagets Fællesudvalg. Opgaven er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut. På baggrund af trivselsundersøgelsens resultater skal

23/09/2022

Mærsk Nielsen har i denne uge deltaget i to fyraftensmøder for virksomheder, lokale uddannelsesudvalg samt repræsentanter fra skolerne for at fortælle om to undersøgelser af slagterlærlingenes trivsel. Møderne er blevet gennemført på SDE Vejle og ZBC i Roskilde. Fyraftensmøderne er arrangeret af Slagterfagets Fællesudvalg, der på møderne informerer deltagerne om den digitale logbog, der fremadrettet