lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

01/02/2021

Træets Efteruddannelsesudvalg vil gerne have en analyse af behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser i relation til miljø og bæredygtighed inden for udvalgets uddannelsesområder. Det er analysens formål at få afdækket branchens behov for arbejdsmarkedsuddannelser, som kan udvikle medarbejdernes kompetencer inden for miljø og bæredygtighed, herunder bl.a. energioptimering, anvendelse af affaldstræ, genbrug af træ, anvendelse af

04/01/2021

Mærsk Nielsen HR har netop startet et nyt udviklingsprojekt, der har fokus på anvendelse af simulatorer i undervisningen inden for transportuddannelserne. Projektet starter med en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes til udbyderne af arbejdsmarkedsuddannelser inden for Transporterhvervets Uddannelser. Spørgeskemaundersøgelsen skal afdække skolernes brug af simulatorer. Efterfølgende skal der gennemføres interview med de skoler, der har flest erfaringer.

14/12/2020

Transporterhvervets Uddannelser og Mærsk Nielsen HR har netop afsluttet udviklingsprojektet Bedre handlingsorienterede målformuleringer, som blev igangsat i april 2020. Gennem afholdelse af tre arbejdsseminarer har faglærere og uddannelseskonsulenter fra Transporterhvervets Uddannelser bidraget til udvikling af gode handlingsorienterede målformuleringer til arbejdsmarkedsuddannelserne. Projektets formål har været at bidrage til udvikling af gode handlingsorienterede målformuleringer for arbejdsmarkedsuddannelser inden

12/10/2020

Mærsk Nielsen HR har afholdt et seminar for Slagterfagets Fællesudvalg om fastholdelse af slagter- og gourmetslagterelever. Seminaret bygger på en analyse, som blev afsluttet i 2020. På seminaret blev analysen af årsagerne til ophævelser af uddannelsesaftalerne præsenteret. Efter præsentationen drøftede udvalgsmedlemmer analysens resultater. Konsulenten fra Mærsk Nielsen HR præsenterede efterfølgende mulige tiltag til at mindske

04/09/2020

Den 20. august fremlagde Lizzie Mærsk Nielsen resultater af analysen Fremtidig vækst og behov for arbejdskraft i Region Hovedstaden, for repræsentanter fra erhvervsskolerne TEC, NEXT Uddannelser og U/Nord. Analysen er gennemført for projektet Flere praktikpladser gennem strategiske partnerskaber, der er finansieret af Region Hovedstaden. Analysen har haft fokus på områder for vækst samt behov for

04/03/2020

Fem efteruddannelsesudvalg gik i 2019 sammen om at få gennemført et projekt, der skulle bidrage til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser på tværs af uddannelsesområder. Projektet udspringer af VEU-trepartsaftalen fra oktober 2017, hvor parterne blev enige om at skabe et moderniseret AMU-program med færre og bredere arbejdsmarkedsuddannelser. Målet med trepartsaftalen var blandt andet at skabe større anerkendelse