lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

01/04/2019

Mærsk Nielsen HR har for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser afsluttet et udviklingsprojekt inden for efteruddannelsesudvalgets hovedområder: Mejeriindustri, Gartneri-, Land- og skovbrug samt Anlægsgartneri. Faglærere og uddannelseskonsulenter fra hovedområderne har i projektet arbejdet med at revidere og tydeliggøre målformuleringer på 5 centrale arbejdsmarkedsuddannelser. Der blev også udviklet prøvematerialer, hvor faglærere og uddannelseskonsulenter sammen fandt frem til

20/03/2019

Træ- og møbelindustrien står midt i en udvikling, hvor jobfunktionerne ændrer sig – i takt med digitalisering og nye kundekrav. Mærsk Nielsen HR har for Træets Efteruddannelsesudvalg udarbejdet en brancheanalyse af træ- og møbelindustrien. Analysen baserer sig på en statistisk kortlægning samt interview med virksomheder på tværs af træ- og møbelindustrien, og den viser et

02/03/2019

Mærsk Nielsen HR har for Industriens Fællesudvalg udarbejdet en analyse af udviklingstendenserne i procesindustrien. Analysen tegner et billede af en branche, der er i positiv udvikling, både hvad angår omsætning, eksport og beskæftigelse. En af underbrancherne – medicinalindustrien – har haft den klart største fremgang i perioden 2008-2016, idet beskæftigelsen er steget med 45 pct.

21/01/2019

Mærsk Nielsen HR har for Træets Efteruddannelsesudvalg udarbejdet en analyserapport om udviklingen inden for boligmonteringsbranchen. Analysens resultater blev fredag den 11. januar 2019 præsenteret af Eva-Carina Nørskov for 90 medarbejdere og ledere i branchen ved Polstrerbranchens Udviklingsdag 2019. Deltagerne kunne nikke genkendende til rapportens hovedkonklusioner, som tegner et billede af en branche i opblomstring. Branchen

20/01/2019

Træets Efteruddannelsesudvalg har i vinteren 2018-19 gennemført et udviklingsprojekt, der både har omfattet en gennemgang af efteruddannelsesudvalgets AMU-uddannelsesportefølje, og en revision af udvalgte AMU-målformuleringer. Mærsk Nielsen HR har faciliteret denne proces. Faglærere har gennem tre udviklingsseminarer arbejdet med at gennemgå arbejdsmarkedsuddannelserne og komme med forslag til nedlæggelser, sammenlægninger og nyudviklinger. Faglærerne er blevet præsenteret for

18/12/2018

I samarbejde med Industriens Fællesudvalg, Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Efteruddannelsesudvalget for Svejsning og Fyringsteknik har konsulenter fra Mærsk Nielsen HR henover sommeren udviklet et koncept med rammer, retningslinjer og redskaber til udvikling af prøver i AMU. Der er gennemført tre arbejdsseminarer for alle konsulenterne i de tre efteruddannelsesudvalg, hvor prøveformer og -afholdelse blev drøftet. Efteruddannelsesudvalgene udvalgte