lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nyheder

19/07/2019

Vi har på kontoret afholdt intern workshop om, hvordan prøver i AMU kan implementeres på skolerne. Efteruddannelsesudvalgene har siden midten af 2018 været i gang med at udarbejde prøver til de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser. Prøverne til nogle af uddannelserne er lagt i Uddannelsesadministration.dk, og disse skal nu anvendes af skolerne, når de gennemfører arbejdsmarkedsuddannelserne. I Uddannelsesadministration.dk kan

12/07/2019

  Som vores logo siger: Vi er en virksomhed med fokus på kompetenceudvikling.  Vi har fokus på kompetenceudvikling, når vi løser opgaver for vores kunder, og vi har fokus på kompetenceudvikling internt i virksomheden. Eva-Carina har været på skolebænken og har i dette forår bestået både specialiseringsmodulet ”Evaluering og Kvalitetsudvikling” på Aalborg Universitet på højeste niveau

01/04/2019

Mærsk Nielsen HR har for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser afsluttet et udviklingsprojekt inden for efteruddannelsesudvalgets hovedområder: Mejeriindustri, Gartneri-, Land- og skovbrug samt Anlægsgartneri. Faglærere og uddannelseskonsulenter fra hovedområderne har i projektet arbejdet med at revidere og tydeliggøre målformuleringer på 5 centrale arbejdsmarkedsuddannelser. Der blev også udviklet prøvematerialer, hvor faglærere og uddannelseskonsulenter sammen fandt frem til

20/03/2019

Træ- og møbelindustrien står midt i en udvikling, hvor jobfunktionerne ændrer sig – i takt med digitalisering og nye kundekrav. Mærsk Nielsen HR har for Træets Efteruddannelsesudvalg udarbejdet en brancheanalyse af træ- og møbelindustrien. Analysen baserer sig på en statistisk kortlægning samt interview med virksomheder på tværs af træ- og møbelindustrien, og den viser et

02/03/2019

Mærsk Nielsen HR har for Industriens Fællesudvalg udarbejdet en analyse af udviklingstendenserne i procesindustrien. Analysen tegner et billede af en branche, der er i positiv udvikling, både hvad angår omsætning, eksport og beskæftigelse. En af underbrancherne – medicinalindustrien – har haft den klart største fremgang i perioden 2008-2016, idet beskæftigelsen er steget med 45 pct.

21/01/2019

Mærsk Nielsen HR har for Træets Efteruddannelsesudvalg udarbejdet en analyserapport om udviklingen inden for boligmonteringsbranchen. Analysens resultater blev fredag den 11. januar 2019 præsenteret af Eva-Carina Nørskov for 90 medarbejdere og ledere i branchen ved Polstrerbranchens Udviklingsdag 2019. Deltagerne kunne nikke genkendende til rapportens hovedkonklusioner, som tegner et billede af en branche i opblomstring. Branchen