lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Flemming Dan Andersen

Flemming Dan Andersen er seniorkonsulent i virksomheden Mærsk Nielsen HR, hvor han beskæftiger sig med analyser, evalueringer og udviklingsprojekter. Han er uddannet elektronikmekaniker og efteruddannet med en diplomuddannelse inden for voksenuddannelse og voksenpædagogik.

Flemming Dan Andersen har i en lang årrække beskæftiget sig med kompetenceudvikling og udviklingsprojekter inden for erhvervsuddannelses- og efteruddannelsesområdet. Dette først som faglærer og senere som uddannelseskonsulent.

Han var i perioden 1977-2013 ansat som uddannelseskonsulent hos Industriens Uddannelser, hvor han bl.a. arbejdede med følgende uddannelsesområder: Smede-, maskin-, auto-, medie-, bådebygger- samt ædelsmedeområdet.

I perioden 1994-1996 var Flemming Dan Andersen dog ansat af Udenrigsministeriet (Danida) som rådgiver og forstander på en teknisk skole i Tanzania. Opgaven omfattede bl.a. etablering og opbygning af skolen, uddannelse af skolens medarbejdere, etablering og organisering af skolens bestyrelse samt etablering af kontakt til regionens virksomheder.

Flemming Dan Andersen har arbejdet med kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i både små og store virksomheder inden for det håndværksmæssige og industrielle område. Som uddannelseskonsulent hos Industriens Uddannelser var Dansk Metal og Dansk Industri de primære aktører og samarbejdspartnere, bl.a. som medlemmer af de faglige udvalg.

Ud over Dansk Metal samt Dansk Industri har Flemming Dan Andersen samarbejdet med Undervisningsministeriet, uddannelsesinstitutioner, andre faglige udvalg og efteruddannelses-udvalg om diverse projekter vedrørende planlægning og udvikling af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

LANGT CV – FLEMMING DAN ANDERSEN

Navn: Flemming Dan Andersen

Titel: Seniorkonsulent

Fødselsdato: 20. marts 1952

Kontaktinformation:

 • Mobiltelefon: 22 17 11 70
 • E-mail: fda@maersk-nielsen.dk

Uddannelse:

 • Diplomuddannelse indenfor voksenuddannelse og voksenpædagogik, 2002
 • Elektronikmekaniker, Brüel & Kjær, 1973

Efteruddannelser, bl.a.:

 • Pædagogikum
 • Diverse faglig og pædagogisk efteruddannelse

Nøglekompetencer:

 • Udviklingsprojekter inden for erhvervs- og efteruddannelsesområdet
 • Analyser inden for ungdoms- og arbejdsmarkedsuddannelser
 • Facilitering af møder og konferencer
 • Kompetencevurderinger, herunder IKV i AMU
 • Uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling i virksomheder

Eksempler på konsulentopgaver:

 • Analyse af metalsmedeuddannelsen
 • Udvikling af håndbog om undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne
 • Projektleder på udviklingsprojekt om individuel kompetencevurdering i AMU
 • Projektleder på forsøgs- og udviklingsprojekter inden for erhvervsuddannelserne
 • Planlægning og gennemførelser af analyser inden for det merkantile område
 • Udvikling af nye arbejdsmarkedsmarkedsuddannelser
 • Projektleder for diverse pædagogiske og faglige projekter i samarbejde med erhvervsskoler og Undervisningsministeriet

Ansættelser:

 • Konsulent i virksomheden Mærsk Nielsen HR, 2014 –
 • Uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser, 1996 – 2013
 • Forstander/technical advisor ved en Danida-finansieret teknisk skole i Tanzania, 1994 – 1996
 • Uddannelseskonsulent i Metalindustriens Lærlingeudvalg/Industriens Uddannelser, 1986 – 1994
 • Kursusleder, Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, 1986 – 1987
 • Lærer/ledende faglærer på Køge Tekniske Skole, 1980 – 1986
 • U-landsfrivillig i Tanzania. Lærer på et Danida finansieret træningscenter for cementbranchen, Mellemfolkeligt Samvirke, 1980 – 1982
 • Faglærer, Metalindustriens Fagskole, 1976-1980