lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Deltagelse i VEU – motivation og barrierer for ansatte

Rekvirent: Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet.
Opgave: Oplæg for Trepartsudvalget om resultater af VEU-analysen af ansattes motivation og barrierer for voksen-, efter- og videreuddannelse.
År: 2005