lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Evaluering af IKV i AMU inden for Industriens Uddannelser

Rekvirent: Industriens Fællesudvalg og Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Opgave: Evaluering af skolernes erfaringer med og praksis for gennemførelse af IKV i AMU. Bygger på en spørgeskemaundersøgelse samt fokusgruppeinterview.

År: 2008-2009