lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

IKV-ambassadører inden for Metalindustriens Uddannelser

Rekvirent: Metalindustriens uddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet
Opgave: Udviklingsprojekt med deltagelse af faglærere fra 14 skoler. Afholdelse af fire seminarer, hvor deltagerne er blevet klædt på til at gennemføre IKV i AMU. Videreudvikling af praktisk vejledning til IKV i AMU.
År: 2008-2009