lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Innovativ undervisning – buskørekort

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Formålet med projektet er at få indsigt i, hvordan undervisningen inden for personbefordring kan tilrettelægges på en innovativ måde, som optimerer deltagernes udbytte af undervisningen. Projektet har bl.a. fokus på undervisernes pædagogiske-didaktiske planlægning, og der gennemføres to arbejdsseminarer med undervisere, som skal munde ud i et idékatalog til undervisere inden for personbefordring.

År: 2016 – 2017