lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Integration af hele familien

Rekvirent: Arbejdsmarkedsrådet i Vestsjællands Amt
Opgave: Analyse af etnisk ligestilling og integration af den hele familie.
År: 2004

Temaer: