lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Rekvirent: EUC Vest / Kursuscenter Vest og Undervisningsministeriet
Opgave: Udviklingsprojekt med fokus på udvikling af modeller og metoder til øget samspil og dialog med virksomhederne om kvalitetsudvikling. Afholdelse af fire workshops med deltagelse af faglærere, konsulenter og ledere.
År: 2008-2009