lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Læring og arbejdsorganisering – læreprocesser i forbindelse med arbejdsorganisatoriske ændringer

Rekvirent: Den Europæiske Socialfond
Opgave: Opsamling på og beskrivelser af udviklingsprojekter med fokus på læring og arbejdsorganisering. Et NOVA-delprojekt.
År: 2000