lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Ny mekanikeruddannelse og nye lærerroller

Rekvirent: Metalindustriens Lærlingeudvalg og Industriens Uddannelsesfond.
Opgave: Kompetenceudviklingsprojekt for lærere og ledere fra 25 erhvervsskoler.
År: 2005-2006