lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Styrkelse af AMU-læreres kendskab til merkantile jobområder

Rekvirent: Tietgenskolen og Undervisningsministeriet
Opgave: Udviklingsprojekt med fokus på kvalificering af faglærere inden for det merkantile område – især med fokus på læreres deltagelse i praktik. Planlægning og gennemførelse af fire udviklingsseminarer med deltagelse af faglærere fra fem handelsskoler.
År: 2008-2009