lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Rekvirent: Metalindustriens uddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet
Opgave: Udviklingsprojekt med deltagelse af tre erhvervsskoler om udvikling af nye praksisformer, der sikrer et godt samspil mellem den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen i AMU og anvendelse af test, bedømmelses- og evalueringsformer.
År: 2007