lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Uddannelsesplanlægning – virksomhedernes udviklingspotentiale

Rekvirent: Ledernes Hovedorganisation
Opgave: Oplæg på konference for amtsuddannelsesudvalgene i Ledernes Hovedorganisation.
År: 2000

Temaer: