lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Videns- og erfaringsspredning – uddannelsesplanlægning

Rekvirent: Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Opgave: Udarbejdelse af materialer til information og motivering af virksomheder og uddannelsesinstitutioner til at arbejde med uddannelsesplanlægning.
År: 2002