lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Idékataloger

Mærsk Nielsen HR udarbejder idékataloger, der formidler gode idéer fra udviklingsprojekter og analyser. Idékatalogerne er f.eks. rettet mod undervisere og konsulenter på erhvervsskoler eller mod konsulenter på jobcentre og i a-kasser. Mærsk Nielsen HR er ansvarlig for det indholdsmæssige i idékatalogerne, som altid udarbejdes i tæt dialog med kunderne og med de potentielle slutbrugere.

Flere analyse- og udviklingsprojekter munder ud i et idékatalog, der skal fungere som inspiration for andre om emnet. Et idékatalog indeholder typisk en brødtekst, der er suppleret med tekstbokse, grafiske illustrationer og fotos. Tekstboksene kan f.eks. indeholde eksempler på konkrete tiltag eller fakta om regler og definitioner på begreber.

Mærsk Nielsen HR står i nogle tilfælde for hele processen med den grafiske opsætning og trykning, mens dette arbejde i andre tilfælde overdrages til grafikere og trykkerier.

Udgivelsen af et idékatalog kobles ofte sammen med gennemførelse af en konference eller et formidlingsseminar, hvor resultaterne af den analyse eller evaluering, der typisk ligger til grund for idékataloget, bliver formidlet.

Efter aftale med kunden sendes idékataloget almindeligvis ud til de respondenter, der har deltaget i analysen eller evalueringen. Dette sker enten i fysisk form eller via e-mails med link til en pdf-udgave af idékataloget. Desuden beslutter kunden, hvordan målgruppen for idékataloget skal have dette tilsendt eller udleveret, og hvis kunden ønsker det, bidrager Mærsk Nielsen HR også hertil.