lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Afprøvning af nye spørgsmål til IKV og Viskvalitet.dk

Rekvirent: Undervisningsministeriet
Opgave: Afprøvning og evaluering af nye spørgsmål til Viskvalitet.dk samt spørgsmål til IKV i AMU for at afklare, om spørgsmålene er forståelige for deltagerne i IKV i AMU. Desuden blev det belyst, om respondenterne havde den forståelse af spørgsmålene, som udviklerne havde haft til hensigt.
År: 2010-2011