lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Rekvirent: Arbejdsmarkedsstyrelsen
Opgave: Analyse af hvordan jobcentre, andre aktører og a-kasser tilrettelægger deres indsats over for voksne ledige med læse-, skrive- eller regnevanskeligheder. Udarbejdelse af en analyserapport samt et idékatalog med eksempler på og ideer til, hvordan indsatsen bedst kan tilrettelægges.
År: 2010-2011