lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af AMU inden for ejendomsservice

Rekvirent: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Opgave: Analysen indeholder en gennemgang af målformuleringerne for arbejdsmarkedsuddannelserne inden for ejendomsservice. Formålet er at tydeliggøre målformuleringerne, så AMU-målgruppen har lettere ved at navigere i udbuddet. Det afdækkes desuden, hvorvidt de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser kan tilgodese de faglærte ejendomsserviceteknikeres kompetenceudviklingsbehov.

År: 2016