lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Kompetencekrav til securitypersonale i lufthavne

Rekvirent: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Opgave: Analysens formål er at belyse kompetencekrav til og kompetenceudviklingsbehov hos securitypersonalet i danske lufthavne. Der fokuseres på branchens brug af kompetenceudvikling, herunder brug af AMU, ligesom det afdækkes, hvorvidt kompetenceudviklingsbehovene kan dækkes af de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser, eller om der er behov for udvikling af nye. Analysen bygger på en desk research samt interview med ressourcepersoner, ledere og medarbejdere.

År: 2016