lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af erfaringer med AMU-uddannelsesstrukturer

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Analysen afdækker erfaringer med anvendelse af uddannelsesstrukturer bestående af to eller flere arbejdsmarkedsuddannelser for medarbejdere i træ- og møbelindustrien. Analysen bidrager desuden til at afdække mulighederne for yderligere markedsføring af uddannelsesstrukturerne i forhold til AMU-målgrupperne og virksomhederne. I projektet er gennemført to arbejdsseminarer med faglærere samt 12 virksomhedsbesøg/-interview.

År: 2014