lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Jobområderne i FKB 2728 og 2224. En analyse inden for vejgodstransport

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Analysen belyser, hvorvidt de to fælles kompetencebeskrivelser (FKB) 2728 Grundkompetence Chauffør Gods og 2224 Vejgodstransport er dækkende i forhold til jobområderne. Analysen skal desuden danne grundlag for efteruddannelsesudvalgets vurdering af behovet for afgrænsning og revidering af antal FKB’er inden for denne del af uddannelsesområdet. Analysen bygger på gennemgang og sammenligning af FKB’ernes tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer samt interview med repræsentanter fra skoler med udbudsret til FKB’erne.

År: 2014