lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af samspil mellem AMU og EUD – samt de gymnasiale uddannelser

Rekvirent: Danske Erhvervsskoler

Opgave: Analysens formål er at afdække muligheder og barrierer for, at AMU og EUD kan spille bedre sammen. Der er desuden fokus på samspillet med de gymnasiale uddannelser.

År: 2012-2013