lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

ANALYSE AF SAMSPIL MELLEM AMU OG EUD – SAMT DE GYMNASIALE UDDANNELSER

Rekvirent: Danske Erhvervsskoler
Opgave: Analysens formål er at afdække muligheder og barrierer for, at AMU og EUD kan spille bedre sammen. Der er desuden fokus på samspillet med de gymnasiale uddannelser.
År: 2012-2013