lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Trivsel og teamsamarbejde på Herlev hospitals Afdeling A

Rekvirent: Herlev Hospital og Forebyggelsesfonden

Opgave: Analyse og evaluering af det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne i akutmodtagelsen på Herlev Hospital. Analysen er gennemført som led i udviklingsprojektet ”Trivsel og teamsamarbejde”, der havde til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne ved at styrke teamsamarbejdet i det daglige kliniske arbejde. Der er gennemført en foranalyse i starten af januar 2011, og en evaluering i slutningen af 2012. Der er i marts 2013 udarbejdet et inspirationskatalog til arbejdet med social kapital og teamsamarbejde.

År: 2010-2013