lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

ANALYSE AF UDVALGTE FÆLLES KOMPETENCEBESKRIVELSER INDEN FOR VEJGODSOMRÅDET

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser
Opgave: Målet med analysen er at få et overblik over indholdet i de forskellige fælles kompetencebeskrivelser, de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK’er) og de dertil knyttede AMU-mål, så det kan vurderes, om den nuværende struktur er den mest hensigtsmæssige.
År: 2012