lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af udvalgte fælles kompetencebeskrivelser inden for vejgodsområdet

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Målet med analysen er at få et overblik over indholdet i de forskellige fælles kompetencebeskrivelser, de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK’er) og de dertil knyttede AMU-mål, så det kan vurderes, om den nuværende struktur er den mest hensigtsmæssige.

År: 2012