lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Uddannelsesstrukturer inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Analyse med hensigt på at pege på mulige uddannelsesstrukturer, der kan bestå af AMU-mål, der enten gennemføres i forlængelse af hinanden, eller som kan gennemføres i en vilkårlig rækkefølge.

År: 2012