lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

UDDANNELSESSTRUKTURER INDEN FOR TRÆETS EFTERUDDANNELSESUDVALG

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg
Opgave: Analyse med hensigt på at pege på mulige uddannelsesstrukturer, der kan bestå af AMU-mål, der enten gennemføres i forlængelse af hinanden, eller som kan gennemføres i en vilkårlig rækkefølge.
År: 2012