lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Arbejdsmarkedsuddannelser – også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Rekvirent: Transporterhvervs Uddannelsesråd, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg samt Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet.
Opgave: Planlægning og gennemførelse af et udviklingsprojekt med deltagelse af fire skoler med fokus på at tilgodese AMU-deltagere med læse-, skrive og/eller regnevanskeligheder.
År: 2006-2007