lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

BRANCHEANALYSE PÅ BEREDSKABSOMRÅDET

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser
Opgave: Analysen har til formål at afdække de nye centrale jobprofiler, arbejdsopgaver og kompetencekrav i følgende tre hovedkategorier inden for redderområdet: Ambulance, autohjælp og redning.
År: 2012