lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Analyse af behov for efteruddannelse af faglærere indenfor chaufførområdet

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Analysen er sat i værk med henblik på at finde frem til, hvad der kan højne deltagernes tilfredshed og udbytte af undervisningen. Der tages i analysen udgangspunkt i de AMU-udbydere, der har de bedste evalueringsresultater i Viskvalitet.dk.

År: 2012