lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

De køretekniske uddannelser

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Analysen afdækker, hvorvidt de køretekniske uddannelser er tidssvarende og relevante. Det afdækkes, hvorvidt der er overlap mellem de enkelte arbejdsmarkedsuddannelser, og hvorvidt der er behov for udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser. Analysen tager sit udgangspunkt i en desk research efterfulgt af interview med repræsentanter for skolerne.

År: 2015