lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Udvikling af uddannelsesstrukturer i AMU

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Analysens formål er at udvikle AMU-uddannelsesstrukturer, som kan skabe en bedre sammenhæng mellem arbejdsmarkedsuddannelserne og erhvervsuddannelserne. Projektet afdækker desuden mulighederne for samlæsning mellem arbejdsmarkedsuddannelserne og erhvervsuddannelserne. Undervejs i projektet tilrettelægges og gennemføres fire arbejdsseminarer med faglærere fra Herningsholm Erhvervsskole og Skive Tekniske Skole.

År: 2015