lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Deltagelse i VEU – motivation og barrierer for ansatte

Rekvirent: Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet.
Opgave: Analyse af ansattes motivation til deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse for Trepartsudvalget som led i VEU-analyse.
År: 2005