lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Nye kvalifikationer og uddannelsesbehov på det merkantile arbejdsmarked

Rekvirent: Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse.
Opgave: Analyseprojekt med afholdelse af workshops og gennemførelse af interview med leder, medarbejdere, undervisere og ressourcepersoner inden for branchen.
År: 2005