lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Det faglige indhold i kernemålene

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Analysens formål er at bidrage til en vurdering af, om det faglige indhold i kernemålene i de to fælles kompetencebeskrivelser 2728 Grundkompetence chauffør gods og 2224 Vejgodstransport er dækkende og tidssvarende. Desuden belyses AMU-målenes afgrænsning i forhold til hinanden, om varigheden af målene er passende, og om der er behov for nye arbejdsmarkedsuddannelser. Projektet bygger på analyse af kernemålene samt interview med repræsentanter fra 13 skoler.

År: 2014