lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Evaluering af erfaringer med AMU-kursuspakker

Rekvirent: Træets Efteruddannelsesudvalg

Opgave: Evalueringens formål er at afdække erfaringerne med AMU-kursuspakker inden for Træets Efteruddannelsesudvalg. Projektet har særligt fokus på de kursuspakker, som er udviklet til at give standardmerit i forhold til Erhvervsuddannelse for voksne (euv) og på de kursuspakker, som er på positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse. Evalueringen tager udgangspunkt i en desk research samt interview med deltagere, virksomheder, jobcentre og skoler.

År: 2017