lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab

Rekvirent: SOSU Sjælland

Opgave: Projektets formål er at styrke kvaliteten og validiteten i AMU gennem udvikling af metoder og redskaber, der vurderer og dokumenterer kursisternes læringsudbytte. Desuden udvikles metoder og redskaber til dialog om læringsudbyttet mellem underviser og kursist. Projektdeltagere kommer fra ni SOSU-skoler/UCC’ere.

År: 2015-2017