lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Evaluering af forsøg med Reform 2000

Rekvirent: Undervisningsministeriet.
Opgave: Kvalitativ og kvantitativ analyse af erfaringer med erhvervsuddannelsesformen – Reform 2000. Spørgeskemaundersøgelse samt interview af lærere, ledere, elever og virksomhedsrepræsentanter.
År: 2001