lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Skaber uddannelsesplanlægning vækst?

Rekvirent: Landorganisationen i Danmark – LO – og Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark – AOF.
Opgave: Afholdelse af workshop med oplægget ”Uddannelsesplanlægning i værkstvirksomheder” på Fagbevægelsens Uddannelsesdag.
År: 2001

Temaer: