lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Forbedring og skærpelse af AMU-målbeskrivelserne. En analyse inden for vejgodstransport

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Analysen sætter fokus på, hvordan målbeskrivelserne i transportuddannelserne kan forbedres og skærpes, således at uddannelserne i endnu højere grad gennemføres i overensstemmelse med intentionerne. Projektet bygger på en analyse af kernemål i FKB 2224 Vejgodstransport samt efterfølgende interview med repræsentanter fra udvalgte skoler.

År: 2014