lizzie@maersk-nielsen.dk +45 3513 2277

Opbygning og fastholdelse af transportfaglige uddannelsesmiljøer

Rekvirent: Transporterhvervets Uddannelser

Opgave: Analysen belyser, hvordan uddannelsesinstitutionerne inden for transportuddannelserne opbygger og fastholder stærke faglige uddannelsesmiljøer. Hensigten med analysen er at belyse og beskrive gode eksempler på kvalitetsudvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne. Projektet tager udgangspunkt i en analyse af deltagerresultater i Viskvalitet.dk samt interview med repræsentanter for 13 skoler.

År: 2014